Nalazite se na:
ODRŽAN SASTANAK S NOVIM MINISTROM POLJOPRIVREDE TOMISLAVOM TOLUŠIĆEM Ispis E-mail
Vedran Lesjak   
Srijeda, 09 Studeni 2016

Dana 08. 11. 2016. godine, u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore, održan je radni sastanak Hrvatskog pčelarskog saveza s ministrom poljoprivrede g. Tomislavom Tolušićem. Sastanak je održan u prostorijama ministarstva poljoprivrede, s početkom u 16 sati. Predmetnom sastanku nazočili su u ime organizatora HPK predsjednik Matija Brlošić sa suradnicima, ispred Ministarstva poljoprivrede ministar gosp. Tomislav Tolušić, zamjenik ministra gosp. Tugomir Majdak, pomoćnici ministra gosp. Zdravko Barać, gosp. Mario Njavro, gosp. Tomislav Kiš, te ostali suradnici.

Sektor pčelarstva predstavljali su predsjednik HPS-a gosp. Vladimir Bilek, dopredsjednik gosp.  Ivan Mravak, član UO HPS-a gosp. Stanko Čuljak, gosp. Krešo Piljak, tajnik saveza Tomislav Gerić, voditelj potpora Saša Petrić,  gl. urednik časopisa Hrvatska pčela Vedran Lesjak, gosp. Željko Vrbos predsj. Udruge „Slavonski med“, gosp. Miroslav Kobra iz Udruga uzgajivača matica pčela RH.

Ispred Hrvatske gospodarske komore nazočila je gđa. Božica Marković.

U uvodnom govoru ministar poljprivrede g. Tomislav Tolušić pozdravio je sve prisutne, te je nakon uvodnog obraćanja riječ prepustio predstavniku Sektora pčelarstva gosp. Vladimiru Bileku predsjedniku Hrvatskog pčelarskog saveza.

Predsjednik HPS-a interpretirao je problematiku Sektora pčelarstva po temama kako slijedi:

Financiranje ažuriranja Evidencije pčelara i pčelinjaka

Nova Uredba EU nalaže novi rok ažuriranja Evidencije od rujna do prosinca tekuće godine. Bit problema je u tome što su pčelari već jednom u ovoj godini sami financirali ažuriranje podataka za potrebe Evidencije pčelara i pčelinjaka za pčelarsku godinu 2016. g., tako da ne mogu ponovo podnijeti teret financiranja novog ažuriranja prema novoj Uredbi EU. Prijedlog je da se ovaj financijski teret uvrsti u proračun ministarstva poljoprivrede u sklopu proračuna RH kako bi se premostila ova godina, ili da se pronađe mogućnost da se neiskorištena sredstva vraćena u proračun RH s naslova Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2014.-2016. a u 2016. godini preusmjere za financijsko pokriće ažuriranja Evidencije pčelara i pčelinjaka.  

Korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom - plavi diesel
Pčelari su temeljem pravilnika koji tretira ovu tematiku stavljeni u poziciju da mogu koristiti plinsko ulje obojano plavom bojom – plavi dizel, no ne mogu ga i nabavljati s naslova pčelarstva jer nisu u sustavu direktnih potpora. Prijedlog je da se izvrše izmjene i dopune postojećeg pravilnika temeljem prijedloga ministarstva poljoprivrede kako bi dato pravo pčelari i mogli koristiti u naravi. Temelj prijedloga odnosi se da „plavi dizel“ mogu koristiti pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka kao seleći pčelari i da su u Registru pčelarskih vozila. Količina po selećoj jedinici iznosila bi 500 litara „plavog dizela“.

Mjere Ruralnog razvoja – Mjere 4.2. te Mjere 6.0. – podmjere 6.1; 6.2; 6.3
Problematika se očituje u nepovoljnom položaju pčelara u odnosu na druge korisnike navedenih mjera s obzirom na izračun SO-a. Prema postojećim pravilnicima u predmetnim mjerama pčelar treba imati više od 530 zajednica da bi došao u poziciju apliciranja na te mjere što je neprihvatljivo.
Tražimo isključivanje SO-a kao mjerila za korištenje pojedine mjere i isključivanje svih uvjeta za pčelare osim 50 ili 70 pčelinjih zajednica ažuriranih u Evidenciji pčelinjaka u tekućoj godini. Zbog specifičnosti voznog parka (stara teretna vozila) a u svrhu poboljšanja sigurnosti sudionika u prometu tražimo mogućnost kupnje rabljenih teretnih vozila kao dijela pčelarske opreme.

Mjere agro okoliša
Hrvatski pčelarski savez mišljenja je da se obavezno mora uvrstiti pčele u navedenu mjeru kao i uvesti naknadu za oprašivanje po pčelinjoj zajednici u svrhu očuvanja i povečanja bioraznolikosti.

Osiguravanje sredstava u proračunu za jedno ljetno tretiranje pčelinjih zajednica protiv varoe
Ova problematika razmatrana je unazad nekoliko godina te se neprestano ponavlja.
U razgovorima sa Upravom veterinarstava razmatrana je mogućnost da se kroz proračun RH osiguraju financijska sredstva temeljem kojih bi Uprava za veterinarstvo i provela samu mjeru, na način da bi pčelari preko vetarinarskih ljekarna besplatno primili vetrinarsko-medicinski preparat za jedno ljetno suzbijanje varooze.

Pravilnik o medu

Na nacionalnoj razini potrebno je napraviti promjenu u Pravilniku o medu s ciljem informiranja i zaštite potrošača, ali i proizvođača. HPS traži da se prilikom punjenja ili deklariranja meda jasno navede država ili države iz kojih med potječe te navesti količine meda u postocima u pojedinom pakiranju.

Elementarna nepogoda
Promijeniti postojeću zakonsku regulativu prema kojoj sada nema mogućnosti prijave niti mogućnosti isplate naknada za elementarne nepogode u pčelarstvu, osim u slučaju gubitka pčelinjih zajednica. Mraz je u ovoj 2016. godini uništio pašne resurse (bagrem, amorfu), a takva elementarna nepogoda kao i npr. suša, direktno ima utjecaj na proizvodnju i prinose meda, što nije predviđeno postojećom regulativnom.

Eko renta za pčelarska vozila
Pčelari u svojem proizvodnom ciklusu koriste i pčelarska vozila za potrebe selidbe pčelinjih zajednica na pašna područja. U ovom momentu su u tijeku aktivnosti prema ministarstvu zaštite okoliša u svezi rješavanja problematike eko rente koju pčelari plaćaju u punom iznosu iako su svojim vozilima prisutni na prometnicama u prosjeku od 500 do 7000 km godišnje, a tretirani smo kao prijevoznici sa preko 200.000 i više prijeđenih km.
Tražimo od Ministarstva poljoprivrede pismenu podršku koja ide prema ukidanju ove naknade, te da se takva pismena podrška uputi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike – Uprava zaštite okoliša.

Zaštita medova
Daje se informacija da su u postupku zaštite medovi sa raznih područja RH, tako da su u tijeku postupci za zaštitu na Europskoj razini za Slavonski med, na nacionalnoj razini za Dalmatinski med, dok postoje i brendovi poput Bagremovog meda  Krapinsko-zagorske županije te Bagremovog meda Bjelovarsko-bilogorske županije.

Daje se informacija o štetama koje su uzrokovane pticama pčelaricama
Traži se podrška Ministarstva poljoprivrede za pronalaskom rješenja u pogledu zaštite pčelinjih zajednica na području dijela Virovitičke županije, područja grada Sinja i okolice u Splitsko – dalmatinskoj županiji, Zadarskoj županiji gdje obitavaju ove ptice, a iste su zaštićena vrsta pod ingerencijom Ministarstva kulture i Ministarstva zaštite okoliša.
Zadnjih godina populacija tih ptica dosegla je ogromne razmjere i čine nesagledive štete pčelarima u krajevima u kojima se nastanjuju. Treba riješiti pitanje šteta koje prouzroče te ptice.

Suzbijanje patvorina na tržištu

Pčelari izražavaju veliku zabirnutost zbog učestalosti pojave prometa patvorenog meda na tržištu. Smatramo potrebnim da se pojačaju kontrole na prodajnim mjestima posebno nedeklariranog meda, i to na područjima za koje raspolažemo sa informacijama o takvim aktivnostima.
U RH ne postoji uređaj kojim bi se putem analize utvrdile patvorine, tako da predlažemo da se kroz proračun osiguraju sredstva da se nabavi jedan takav uređaj čije bi korištenje sigurno doprinjelo smanjenju prisutnosti patvorina na tržištu

Nacionalna ambalaža - staklenka za med
Hrvatski pčelarski savez pokrenuo je postupak izrade nacionalne ambalaže – staklenke za med s ciljem zaštite potrošaća i proizvođaća od patvorenog i uvoznog meda čije porijeklo prema sadašnjim delaracijama nije moguće utvrditi. U taj postupak utrošena su inicijalna financijska sredstva HPS-a a za dovršenje započetog projekta molimo financijsku pomoć resornog ministarstva.

Navedena problematika vrlo je akutna iako nije sveobuhvatna, te ostavljamo za potrebno održavanje radnih sastanaka po Upravama ministarstva u cilju rješavanja svih pitanja.

Radni sastanak sa Sektorom pčelarstva završio je u 17,20 sati.
Izvješće sastavio:
Tomislav Gerić, tajnik saveza

Image 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
Pcelarski forum | Novosti | Kontakt

© HPS. Sva prava pridržana.