Nalazite se na:
NASTAVAK AKCIJE UPISA PČELARA I PČELINJAKA U JEDINSTVENI REGISTAR DOMAĆIH ŽIVOTINJA (JRDŽ) Ispis E-mail
Vedran Lesjak   
Ponedjeljak, 22 Svibanj 2017
Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom nastavlja s akcijom besplatne registracije pčelara i pčelinjaka u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Zakonsku osnovu za upis pčelinjaka u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) čini Zakon o veterinarstvu (Narodne novine 82/13 i 148/13), iz kojeg je proizašao Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015). Pravilnik je stupio na snagu 17. rujna 2015. godine. Za upravljanje Jedinstvenim registrom domaćih životinja odgovorno je Ministarstvo poljoprivrede, i to njegova uprava nadležna za poslove veterinarstva. JRDŽ je sastavni dio Središnjega veterinarskog informacijskog sustava (SVIS).

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) u članku 3., stavak 1. točka (i), propisuje obavezu registracije pčelinjaka i pčelinje paše u JRDŽ. Upis pčelinjaka u JRDŽ provodi se zbog nadzora zdravlja pčelinjih zajednica, a uključuje mjere za otkrivanje, nadziranje, sprječavanje širenja i pojave, kontrolu, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti pčela.

U skladu s naputkom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede te u skladu s navedenim propisima, Hrvatska poljoprivredna agencija provodi upis posjednika pčela u Registar farmi, pri čemu posjednici koji se registriraju do 31. listopada 2017. godine ne snose troškove registracije.

Hrvatska je poljoprivredna agencija na poslovima registracije pčelinjaka i uzgajivača pčela angažirala veći dio djelatnika svih svojih područnih ureda. Prilikom registracije pčelinjaka i uzgajivača pčela djelatnici HPA upotrebljavaju standardne tiskane obrasce i odobrene procedure za određivanje položaja farmi uz pomoć mrežnih aplikacija. Ove procedure i postupci razvijeni su i upotrebljavaju se od 2014. godine kao primaran način registracije farmi i uzgajivača svih vrsta domaćih životinja u uredima HPA. S obzirom na brojnost pčelara koji trebaju registrirati pčelinjake u JRDŽ, ograničene ljudske potencijale zaposlenika i predviđene rokove, HPA će primjenjivati sve procedure, postupke i alate (bilo mrežne bilo terenske) pri određivanju primarne lokacije pčelinjaka.

Djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije će, u nastojanju da se ove aktivnosti provedu s minimalnim opterećivanjem pčelara, nastojati kontaktirati s predsjednicima i povjerenicima pčelarskih udruga te dogovoriti načine i mjesto upisa kako bi se pčelarima omogućio što jednostavniji postupak.


Sve dodatne informacije u vezi registracije pčelara i pčelinjaka mogu se dobiti u Odjelu za označavanje i registraciju domaćih životinja (01/3903-174), u Odjelu za koordinaciju rada područnih ureda (01/3903-167) te u Odjelu za male životinje i ekološku proizvodnju (01/3903-122) u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.
 
« Prethodna   Sljedeća »
Pcelarski forum | Novosti | Kontakt

© HPS. Sva prava pridržana.