Nalazite se na:
AKTIVNOSTI SAVEZA U LJETNIM MJESECIMA Ispis E-mail
Vedran Lesjak   
Srijeda, 06 Rujan 2017
Djelatnici Hrvatskog pčelarskog saveza održali su brojne sastanke tijekom ljetnih mjeseci.

Dana 08. 06. 2017. održan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede. Tema sastanka je: Odluka o povratu sredstava od APPRRR-a, plavi dizel i financiranje izrade nacionalne staklenke za med. Sa strane Ministarstva prisutni su Karalić, Dadić, Janda i Rakić, a sa strane HPS-a prisutni su Mravak, Petrić i Dušević. Dogovoreno je da napravimo plan otplate po novim Uvjetima, a za kalupe za izradu staklenke dogovoreno je da se pošalje troškovnik nakon što nam ga pošalje proizvođač. Za plavi dizel se čeka odobrenje Ministarstva financija – Carinske uprave.

Dana 09. 06. 2017. godine održan je sastanak Povjerenstva za staklenku. Sa strane proizvođača prisutan je gospodin Bedeniković, a sa strane HPS-a prisutni su Piljak, Petrić, Lesjak, Filmar i Dušević, te dizajnerica Marelić. Tema sastanka je tehničko usklađivanje rada sa proizvodnim mogućnostima i specifičnostima stakla. Dogovoreno je da se rad dotjera. Gospodin Bedeniković će dati uputstva dizajnerici. Dizajnerca je pripremila i odgovarajuće etikete koje se mogu lijepiti na staklenku i na poklopac. Kad sve bude definirano održati će se prezentacije po udrugama.

Dana 12. 06. 2017. godine održan je sastanak na Velesajmu.
Sa strane Velesajma prisutni su Miošić i Matić, a sa strane HPS-a prisutni su Dušević i Lesjak. Tema sastanka bila je Apitera. Dogovoreno je oglašavanje Apitere u listu Hrvatska pčela. Apitera će se održati od 20.10. - 22. 10. 2017. godine. Imaju pritužbu na posjećenost Apitere o strane pčelara te na slab odaziv proizvođača opreme. Gospodin Lesjak je objasnio da je prošle godine u isto vrijeme bilo identično događanje na trgu Bana Jelačića, a da je najam štandova (što se tiče opremaša) previsok. Na ostalim sajmovima cijene su umjerenije. Dogovoreno je da će se napraviti lista predavača sa temama.

Dana 03. 07. 2017. godine održan je sastanak u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji sa gospodinom Baraćom i suradnicima.
Sa strane HPS-a sastanku su prisustvovali Vedran Lesjak i Nenad Strižak. Predstavnici HPS-a predložili su slijedeće:
•    preimenovati znak u Med s hrvatskih pčelinjaka ili slično,
•    da neposredno ili izravno pravo upotrebe znaka imaju isključivo pčelari
•    da posredno ili neizravno pravo upotrebe znaka imaju pravne osobe, uključujući i zadruge
•    da pčelar kupuje svaku naljepnicu i nema uvjetovanja analize za odgovarajući iznos besplatnih naljepnica
•    da se priznaju analize povodom pčelarskih manifestacija u pravo HPA da nezavisno ispituje med svih pčelara uključenih u korištenje znaka
•    da dizajn bude takav da odgovara velikim i malim pakovanjima meda i da je kompatibilan s osnovnom naljepnicom.

Dana 05. 07. 2017. godine održano je savjetovanje sa firmom RIF. Tema je bila organizacija financijskog poslovanja Saveza. Prisutni od strane RIF-a: Šarić i Cutvarić, a od strane HPS-a: Dušević, Petrić i Filmar.

Dana 06. 07. 2017. održan je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede na poziv tajnika Povjerenstva gospodina Darka Ljugonje radi uvrštavanja sektora pčelarstva u sustav dodjele kvote za „plavi dizel“. Prisutni sa strane Ministarstva poljoprivrede Karalić, Berak, Janda, Dadić-Ćućić i Lugonja; sa strane Uprave za veterinarstvo: Đurica, sa strane APPRRR-a: Štulina, sa strane HPA: Solić, sa strane HPS: Mravak, Dušević, Petrić i Lesjak. Definirani su postupci i rokovi razmjene potrebnih podataka između HPS-a i APPRRR kako bi se osigurali uvjeti za dodjelu „plavog dizela“ korisnicima koji posjeduju seleće jedinice (jedna seleća jedinica = 50 pčelinjih zajednica) i registrirano vozilo za prijevoz pčela. Podatci koje mora HPS dostaviti u APPRRR jesu: broj MIBPG – posjednika pčela, broj pčelinjih zajednica (stanje na dan 31. 12. 2017), podatak o posjedovanju vozila. Podatci moraju biti ažurirani do 01. veljače 2018 kako bi se do 01. ožujka 2018 dodijelile kvote za potrošnju plavog dizela. Transportni automobili moraju biti registrirani u 2017. godini. Kako bi se tehnički pojednostavila razmjena podataka između HPS-a i APPRRR-a dogovoreno je da Ministarstvo poljoprivrede dodijeli autorizaciju APPRRR-u za pristup bazi podataka HPS koju vodi u okviru dane javne ovlasti. U trenutku kada APPRRR dodijeli kvotu korisnicima u sektoru pčelarstva temeljem prihvatljivog broja selećih jedinica ista će se informacija o tome dostaviti HPS-u koji će informirati korisnike da se jave u APPRRR kako bi pokrenuli postupak izdavanja kartice goriva. Korisnici koji nakon 31. 12. jedne godine za koju se utvrđuje kvota za potrošnju slijedeće godine, nabave i registriraju vozilo za prijevoz pčela bit će prihvatljivi za utvrđivanje kvote „plavog dizela“ u sljedećoj godini, što znači potrošnju u godini nakon  godine u kojoj su registrirali auto.

Dana 06. 07. 2017. sastanak sa doministrom Karalićem u vezi otplate PDV-a

Dana 17. 07. 2017. održan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede sa gospodinom Jandom. Sa strane HPS-a prisutni: Mravak, Dušević i Petrić. Tema sastanka: Dodjela sredstava za održavanje, usavršavanje i nadogradnju evidencije pčelara i katastra pčelinje paše, te mogućnosti dogovora za dobivanje naknade za oprašivanje. Dogovoreno je da će HPS poslati troškovnik i zahtjev za dodjelu sredstava za održavanje, usavršavanje i nadogradnju Evidencije pčelara i katastra pčelinje paše što je slijedeći dan i izvršeno.

Dana 17. 07. 2017. održan je sastanak u Upravi carine sa gospodinom Mućnjakom i gospođom Perić u vezi nedopuštene trgovine uz prometnice, na tržnicama i sajmovima. Sa strane HPS-a prisutni: Mravak, Dušević, Petrić. Želimo da provjeravaju da li imaju OPG registriran za proizvodnju i trgovinu medom, da li je med na štandovima uredno deklariran a ako nije da se izuzme sa štanda i kazni prodavač. HPS dobiva dojave da se širom Hrvatske prodaje med upitnog porijekla i kvalitete. Upoznali smo ih sa činjenicom da je med treći proizvod koji se najčešće krivotvori i da želimo da se pojačanom kontrolom spriječi nedozvoljena trgovina.

Dana 18. 07. 2017. održan je sastanak sa Povjerenstva za staklenku sa dizajnericom i proizvođačem. Sa strane HPS-a prisutni: Piljak, Dušević, Petrić, sa strane proizvođača: Bedeniković i dizajnerica Marelić. Potrebno je prilagoditi staklenke od 370 ml i 210 ml mogućnostima proizvođača. Cilj projekta je da staklenka bude jednostavna i da se istakne sadržaj u njoj. Dizajnerica je prihvatila naputke proizvođača, te će u roku od 3 tjedna dostaviti prilagođen dizajn staklenki.

Dana 24. 07. 2017. održan je  sastanak na Veterinarskom fakultetu radi izmjene Dobre pčelarske prakse. Sastanku su prisustvovali Ivana Tlak Gajger i Zlatko Tomljanović a sa strane HPS-a: Mravak, Dušević i Petrić. Razlog izmjene DPP je usklađivanje sa trenutno važećom zakonskom regulativom i izbjegavanje nepotrebnih opterećenja pčelarskog sektora.
 
Dana 27. 07. 2017. sastanak sa knjigovotkinjom Dubravkom Krček. Tema sastanka je bila  PDV i gospodarska djelatnost Saveza.

Dana 01. 08. 2017. sastanak Povjerenstva za izmjenu i dopunu Statuta. Prisutni: Mravak, Martinović i Dušević. Pošta opravdano odsutan. Prijedlog Statut će nakon usaglašavanja biti poslan članovima UO.                                                                                   Izvješće sastavila:
                                                                     v.d. tajnica Ankica Dušević dipl. oec.
 
« Prethodna   Sljedeća »
Pcelarski forum | Novosti | Kontakt

© HPS. Sva prava pridržana.