Nalazite se na:
IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA U 2018. GODINI Ispis E-mail
Vedran Lesjak   
Srijeda, 28 Ožujak 2018
Hrvatski pčelarski savez imao je vrlo aktivan početak 2018. godine. O održanim sastancima možete više doznati u izvještaju o radu tajnice Ankice Dušević!


1. U prosincu 18. 12. 2017. održana je sjednica Povjerenstva za primijenjena istraživanja u pčelarstvu. Prisutni sa strane APPRRR-a S. Freitag i A. Šimičević, sa strane Ministarstva poljoprivrede M. Dadić, sa strane Visokog gospodarskog učilišta T. Tušek, sa strane Sveučilišta u Zadru J. Filipi, sa strane HPS-a S. Petrić i A. Dušević.
Na natječaj za mjeru Primijenjenih istraživanja u pčelarstvu u NPP pristigla u tri znanstvena rada. Radove su poslali Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Agronomski fakultet u Zagrebu i Medicinski fakultet u Rijeci. Povjerenstvo nije prihvatilo prijavu Medicinskog fakulteta u Rijeci jer nije prihvatljiva znanstvena i tehnička kvaliteta, potencijalna iskoristivost, cijena i vrijednost za novac te doprinos projekta ciljanoj zajednici.  Fond za ovu mjeru po NPP iznosi 372.121,45 kn.

2. U veljači 02. 02. 2018. godine održan je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede. Prisutni sa strane Ministarstva poljoprivrede I. Herjavić, G. Lipavić, S. Paprika, sa strane HPS-a: I. Mravak, A. Dušević, S. Petrić.
Teme sastanka su bile:
-    dopuna sufinanciranih sredstava po NPP za 2018. godinu – solarni sustav za pčelarstvo, malčeri, traktorske kosilice do 10 kw, motorne pile do 3,5 kw, jača snaga viskotlačnih perača radi pripreme tople vode.
-    Dopuštenje naknadnog ažuriranja pčelara u Evidenciju pčelara i pčelinjaka za 2018. godinu i nakon isteka roka, budući su neki pčelari bili na radu u inozemstvu, neki bolesni i razni drugi opravdani razlozi,
-    Tražimo da se u troškove izrade časopisa uvrsti i lektoriranje, autorski honorari i troškovi posjeta sajmovima u RH.
-    Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše.

Dogovoreno je da će se formirati Povjerenstvo za Pravilnik o potporama, koje će utvrditi opravdanost zahtjeva. Što se tiče Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše treba zakonom definirati vođenje Evidencije. Ujedno treba riješiti Pravilnik o povjerenicima u kojem će se utvrditi prava i obveze povjerenika te status povjerenika.

3. U veljači 13. 02. 2018. godine održan je sastanak u Virovitici sa predstavnikom mađarskog saveza May Gaborom. Tema sastanka je pridruženje Hrvatskog pčelarskog saveza skupini država Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske čiji su predstavnici u Kapošvaru potpisali sporazum o pčelarstvu. Sporazum je potpisan u svrhu zaštite protiv patvorenja i u svrhu zaštite pčela i pčelarstva.

Razgovaralo se i o organizaciji u samom Savezu. Postoji savjetnik i postoji povjerenik za zdravlje pčela i to je obvezatno pčelar. Povjerenik pregledava sve pčelinje zajednice i popisuje pčelinjake. Prije selidbe pčelinjaka obvezatno moraju biti pregledani da bi dobili putovnicu. Sve košnice imaju bar kod  i pčelar je obvezan staviti bar kod na svaku košnicu (nastavak). Ukoliko postoji sumnja na bolest povjerenik uz prisustvo veterinara uzima uzorak a u slučaju pozitivnog nalaza postupa se po protokolu. Ugovori sa savjetnicima i povjerenicima sklapaju se na godinu dana. Pčelari su dužni prijaviti proizvedene količine meda.
Ispitivanje kvalitete meda obavlja se na slijedeći način: sastavlja se komisija od tri člana - savjetnik, sanitarni inspektor i javni bilježnik. Od pčelara i trgovina se kupuju 3 uzorka meda. Jedan uzorak je kod savjetnika, jedan je kod stranke a jedan se šalje na analizu. Rezultati analize se objavljuju u novinama. Na taj način su došli do toga da im je 96% uzoraka tržištu ispravno.
Predsjednik se bira na 4 godine i zaposlenik je Saveza dok mu traje mandat.

4. U veljači 19. 02. 2018. održan je sastanak Povjerenstva za izmjenu i dopunu Pravilnika o provedbi NPP-a  i Povjerenstva za upravljanje NPP-om.
Prisutni sa strane Ministarstva poljoprivrede: T. Makar, G. Lipavić, I. Herjavić, prisutni od strane Uprave za veterinarstvo: S. Mandek, prisutni od strane HPA: G. Duvnjak, prisutni od strane znanstvene zajednice: I. Tlak-Gajger, Z. Puškadija, D. Bubalo, prisutni od strane HPS-a: I. Mravak, A. Dušević, S. Petrić.
HPS je predložio da se uvedu nova pomagala za održavanje pčelinjaka: solarni sustavi do 4.000,00kn, visoko tlačni perači do 2,2 kw radi pripreme tople vode, traktorske kosilice do 10 kw, malčeri, motorne pile do 3,5 kw i lektura te autorski honorari. Objasnili smo razloge zašto tražimo proširenje liste opreme, te je isto jednoglasno prihvaćeno.
APPRRR je tražila znatno skraćenje roka slanja dokumentacije za isplatu po NPP-u. Na to nismo pristali iako razumijemo problematiku obrade zahtjeva.
Uprava za veterinarstvo je tražila da se u prijavne obrasce uvede nova rubrika u koju bi se upisao IKG broj koji su pčelari dobili prilikom upisa u JRDŽ. Ukazali smo na problem gdje upisati sve brojeve koje smo dobili budući su neki pčelari prijavili i nekoliko pčelinjaka.
Ponovo smo tražili dodatni rok za ažuriranje podataka u Evidenciji pčelara i pčelinjaka. Obećano je da ćemo dobiti odgovor u što kraćem roku.
Povjerenstvo za upravljanje NPP-om podijelilo je zaduženja među prisutnim strankama te se u što kraćem roku moraju dostaviti izvješća u Ministarstvo poljoprivrede.

5. U ožujku 01. 03. 2018. godine održan je sastanak u APPRRR.
Sa strane APPRRR-a prisutni su Nataša Boras, Ivo Štulina, sa strane HPS-a prisutni su: Ankica Dušević, Saša Petrić, Vedran Lesjak.
Na sastanku smo dogovorili izgled tablice koja će se poslati u APPRRR. U tablici će biti podatci samo za one koji imaju više od 50 košnica. Podatci će se poslati do 15. 03. 2018. godine. Agencija će dostaviti upute za izradu iskaznica te popis benzinskih postaja na kojima je moguće točiti plavi dizel.
Novi korisnici koji imaju u 2017. registrirano vozilo za pčelarske potrebe a ove godine otvore OPG imaju pravo na plavi dizel.

6. U ožujku 07. 03. 2018. godine održan je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede u kabinetu ministra T. Tolušića po pitanju Nacionalne staklenke za med.
Prisutni sa strane Ministarstva poljoprivrede: ministar T. Tolušić, ravnatelj HPA Z. Barač, pomoćnik ministra K. Karalić, sa strane Vetropacka prisutni su: generalni direktor T. Premužak, direktor marketinga D. Šlogar, voditelj prodaje B. Drenški, tehnolog Z. Bedeniković, sa strane HPS-a prisutni su: Ž. Vrbos, A. Dušević, K. Piljak, S. Petrić i dizajnerica K. Marelić.
Tema sastanka je konačna realizacija projekta nacionalne staklenke za med.
Prisutne je sa dosadašnjim radom na staklenci upoznao voditelj projekta Krešo Piljak. Objasnio je da su sve kalkulacije napravljene na bazi 500.000 kom za veličine od 750 ml i 580 ml, 150.000 kom za veličinu 370 ml i 50.000 kom za veličinu 210 ml. Njegova procjena je da će za prihvaćanje staklenke biti potrebno oko 2 godine, te da bi se tada proizvodnja mogla povećati na 2.500.000 kom.
Iz firme Vetropack gospodin Z. Bedeniković je upoznao prisutne sa razvojnim procesom staklenke koja se radila u suradnji s dizajnericom, a koja je prisutne upoznala s načinom nastanka dizajna staklenke. Vodilo se računa da je staklenka tehnološki prihvatljiva, cjenovno prihvatljiva i tehnološki jednostavna. Gospodin Drenški je objasnio tehnologiju proizvodnje staklenki iz kalupa sa dvije kapi i sa jednom kapi. Objasnio je i dvije mogućnosti ostvarenja vlasništva nad kalupima. Prva je mogućnost da HPS kupi kalupe od proizvođača, kalupi se čuvaju u Vetropacku, a vode se u poslovnim knjigama Saveza, druga je varijanta da Vetropack kupi kalupe pa da ih prefakturira HPS-u, i da se čuvaju u Vetropacku, i da se vode u poslovnim knjigama Saveza. Odabrana je prva varijanta. Kalupe proizvodi firma OMCO iz Huma na Sutli.
Nakon što su se dužnosnici Ministarstva poljoprivrede upoznali sa projektom nacionalne staklenke za med ministar T. Tolušić naglasio je da Ministarstvo podržava ovaj projekt ali da ne želi bilo kakvu zloupotrebu staklenke, te da će se svaka zloupotreba drastično kazniti. HPS ima premalo ljudi da bi mogli vršiti kontrolu te je predložio da kontrolu upotrebe staklenke radi Hrvatska poljoprivredna agencija(HPA). Predložio je da se staklenka poveže i sa znakom Med hrvatskih pčelinjaka i sa shemom školskog meda koje vodi HPA.
Ministar T. Tolušić zadužio je HPS da osmisli kompletnu kontrolu meda u nacionalnom staklenci, a da koordinator u svezi projekta nacionalne staklenke za med bude Barač. Pomoćnik ministra K. Karalić obećao je potpunu pomoć pri izradi Pravilnika o korištenju nacionalne staklenke za med.

                                                                                                  Ankica Dušević, tajnica
 
« Prethodna   Sljedeća »
Pcelarski forum | Novosti | Kontakt

© HPS. Sva prava pridržana.