Nalazite se na: Naslovnica arrow Zapisnici arrow Zapisnik sa sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HPS-a od 29. 04. 2010.
Zapisnik sa sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HPS-a od 29. 04. 2010. Ispis E-mail
Vedran Lesjak   
Utorak, 25 Svibanj 2010
Zapisnik sa sjednice konstituirajuće sjednice UO i NO te Časnog suda Hrvatskog pčelarskog saveza, održane dana 29. travnja 2010. godine , s početkom u 11 sati, u prostorijama HPS-a, Ulica Pavla Hatza 5/III, 10000 Zagreb.

 

Prisutni članovi UO HPS-a: Dario Frangen, Dragutin Jureša, Krešo Piljak, Martin Kranjec, Vladimir Bilek, Damir Zanoškar, Branko Tomšić, Vinko Saleta, Branko Brkić, Neven Čemeljić, Zvonimir Pajnić, Branko Slavica, Kristijan Dubravac, Petar Trogrlić, Arduino Bubola, Ivica Kuliš, Ana Kostanjevečki.

 

Opravdano odsutni: Slobodan Nišević, Ivica Movre, Berislav Atalić, te predstavnik Međimurske županije.

Nadzorni odbor: Brijačak Stjepan, Josip Križ, Ankica Dušević.

Časni sud: Darko Vancaš, Ivan Puškarić, Marijan Hajak.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza g. Martin Kranjec, te je pozdravio sve nazočne, zaželio im dobrodošlicu i puno uspjeha u radu.

Nakon dobrodošlice krenulo se sa radom.

 

Predsjednik HPS-a predložio je slijedeći :

 

Dnevni red

  1. Konstituiranje Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Čsnog suda HPS-a.
  2. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice UO i NO (sa posljednje tri sjednice koji zbog objektivnih razloga nisu bili usvojeni).
  3. Donošenje odluke o osnivanju odbora i imenovanje članova istog u povodu obilježavanja 130. godišnjice kontinuiranog izlaženja časopisa „Hrvatska pčela“.
  4. Donošenje odluke HPS-a o izradi Programa za potpore u pčelarstvu od 2011. g. na dalje.
  5. Donošenje odluke HPS-a o imenovanju stručnog vijeća Pčelarske škole Zagreb.
  6. Donošenje odluke o pistupanju provedbe III faze Katastra pčelinje paše.
  7. Razno- pitanja i odgovori.
  8.  

Dnevni red dan je na usvajanje.

S obzirom na to da nije bilo dodatnih prijedloga dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

Ad 1) Konstituiranje UO, NO i Časnog suda HPS-a.

Predsjednik HPS-a. g. Martin Kranjec kratko se osvrnuo na proteklu Skupštinu HPS-a na kojoj su potvrđena tijela Skupštine, te potvrđena imenovanja članova u Upravni odbor, Nadzorni odbor i Časni sud. Upoznao je prisutne s načinom rada na sjednicama, te načinom donošenja odluka.

Nakon toga i protokolarno je završeno konstituiranje navedenih tijela, te će se članovi NO i Časnog suda u tijeku sjednice povući i donijeti odluke o imenovanju predsjednika svojih tijela. Nakon toga prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad 2) Prihvaćanje zapisnika sa sjednica UO i NO HPS-a sa posljednje tri sjednice.

Uvodnim obrazloženjem predsjednik HPS-a g. Martin Kranjec podsjetio je prisutne na okolnosti koje su bile razlog da se do sada nije moglo pristupiti usvajanju zapisnika sa posljednje tri sjednice. Kako su svi upoznati sa razlozima koji su onemogućili usvajanje navedenih zapisnika, te kako nije bilo dodatnih pitanja po navedenom, ova točka dnevnog reda dana je na usvajanje.

 

Zaključak: Usvajaju se zapisnici sa posljednje tri sjednice UO i NO HPS-a jednoglasno.

 

Ad 3) Donošenje odluke o osnivanju odbora i imenovanju članova istog u povodu obilježavanja 130. godišnjice kontinuiranog izlaženja časopisa „Hrvatska pčela“.

Martin Kranjec se osvrnuo na navedenu točku dnevnog reda kratkim obrazloženjem, te podsjetio prisutne kako su u ranim materijalima dobili i obrazloženja te točke, ujedno s prijedlogom članova navedenog odbora. Istaknuo je važnost i nužnost da se ta uistinu vrlo značajna obljetnica mora adekvatno obilježiti jer zaslužuje punu pažnju svih pčelara u RH, a i šireg je značenja za čitavu zemlju.

Nakon kratkog uvodnog obrazloženja otvorena je rasprava. U uistinu konstruktivnoj raspravi sa svojim razmatranjima i mišljenjima sudjelovali su :

 

Zvonimir Pajnić istakuno je značaj obilježavanja 130. obljetnice kontinuiranog izlaženja časopisa „Hsrvatska pčela“, te je istaknuo da je Osijek grad u kojem je časopis ugledao svjetlo dana, te shodno tome i mjesto gdje se ta manifestacija treba održati.

 

Branko Brkić istaknuo je potrebitost da Odbor treba dati adekvatan program i smjernice u kojem pravcu i na koji način se navedena manifestacija treba održati.

 

Josip Križ u svojem izlaganju podržao je g. Z. Pajnića, te smatra da je predloženi sastav odbora kvalitetan, a ukoliko se ukaže potreba isti se može još nadopuniti sa drugim članovima. Kako nije bilo više dodatnih prijedloga, predsjednik HPS-a daje ovu točku na glasovanje.

 

Zaključak: Jednoglasno se donosi odluka o osnivanju Odbora i imenovanju članova istog, a u povodu obilježavanja 130. godišnjice kontinuiranog izlaženja časopisa „Hrvatska pčela“, te se u Odbor imenuju slijedeći članovi: Martin Kranjec – predsjednik HPS-a, Zlatko Tomljanović – predsjednik Izdavačkog savjeta Hrvatska pčela, Đurđica Sumrak – član Izdavačkog savjeta, Nenad Strižak – član Izdavačkog savjeta, Vedran Lesjak – urednik Hrvatske pčele, Zvonimir Pajnić, Mario Fišer, Damir Škrlec, Tomislav Gerić – tajnik HPS-a.

 

Ad 4) Donošenje odluke HPS-a o izradi Programa za potpore u pčelarstvu od 2011. g. na dalje.

Kratko obrazloženje daje predsjednik HPS-a g. Martin Kranjec, te podsjeća prisutne kako su u radnim materijalima dobili obrazloženje ove točke, no zbog zapisnika daje kratke crte, te navodi kako je 2011. označena kao godina prekretnica u sustavu potpora u poljoprivredi, te kako pčelarstvo više neće biti poticano direktno kao do sada. Od 2011. godine primjenjivat će se model potpora koje vladaju u EU, odnosno putem izrada programa i programskih izvedbenih mjera tih programa. Upravo zbog toga HPS je u obvezi izraditi Program za potpore u pčelrstva, a prvi korak je izrada „omotnice“ temeljem koje će se izraditi izvedbene programske mjere. Upoznaje prisutne da su u međuvremenu, odnosno do održavanja ove sjednice, potpredsjednik HPS-a g. Vladimir Bilek, predsjednik HPS-a i tajnik HPS-a na radnom sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja , sa državnim tajnikom g. Stjepanom Mikolčićem i njegovim suradnicima, dogovorili okvirnu „omotnicu“ koja je na bazi dosadašnjih davanja za potpore u pčelarstvu. Temeljem toga pristupit će se u suradnji sa MPRiRR-om izradi Programa, te sukladno područjima koje EU potiče u pčelarstvu treba strogo definirati i odrediti ciljeve Programa.

Nakon kratkog uvodnog obrazloženja otvorena je rasprava. U konstruktivnoj raspravi sudjelovali su:

 

Gospodin Damir Zanoškar upitao je tko je nadležan za pisanje programa.

 

Na to pitanje odgovorio je gospodin Martin Kranjec, te napominje da je HPS nadležan za izradu programa u suradnji sa MPRiRR-om.

 

Gospodin Branko Tomšić napomenuo je da je razumljivo da članovi HPS-a imaju određene benifite, ali da opasnost prijeti od onih koji nisu u članstvu Saveza, a to će se reflektirati u sustavu liječenja pčela.

 

Gospodin Martin Kranjec na tu je konstataciju kazao da opasnost postoji, ali da svi moraju na svojim županijama raditi na tome da se što više novih pčelara učlani u HPS, da ih se educira i ukazuje da činjenicu da samo kao članovi HPS-a mogu sudjelovati u novom sustavu potpora koje će od 2011. godine egzistirati. Oni koji neće biti članovi HPS-a neće moći očekivati niti potpore od strane države. S tim problemom su bili suočeni u Sloveniji, ali nakon kratkog vremena pčelari u Sloveniji shvatili su da samo putem Saveza mogu očekivati i ostvariti potpore, pa je realno očekivati da će i naši pčelari to shvatiti na vrijeme i okrenuti se prema Savezu.

 

Gospodin Dario Frangen istaknuo je da bojazan koju je izrazio g. Branko Tomšić postoji, ali da je na nama svima da taj problem programski riješimo što bolje, te ako je HPS relevantan partner prema MPRiRR-u, onda je za očekivati da se ide u tom smjeru i izradi Programa mjera koje će osigurati boljitak pčelarima.

 

Gospodin Martin Kranjec napomenuo je da nam je svima zadatak da se približimo populaciji pčelara koji nisu članovi niti udruga niti Saveza te da u kontinuiranom radu s njima približimo im mogućnosti koje učlanjenjem u HPS mogu ostvariti u pogledu potpora.

 

Gospodin Vladimir Bilek osvrnuo se na činjenicu da nam je neophodno da HPS izradi provediv i adekvatan Program, te da je HPS jedini koji prema normativima EU može biti nositelj izrade programa jer objedinjava više od 50% populacije pčelara u RH, a to je osnovni uvjet prema standardima EU da se odredi za nositelja izrade Programa.

 

Gospodin Zvonimir Pajnić napomenuo je da ukoliko se to može ostvariti, u Program treba unijeti orijentaciju na očuvanje pašnih resursa, te mogućnosti da se medonosne biljke zasadi na što većem teritoriju RH, a to je jedna od mjera koje prema njegovom saznanju EU i potiče i financira.

 

Gospodin Martin Kranjec napomenuo je da Izvedbeni programi koji slijede nakon izrade Programa predstavljaju još složeniji posao, rade se na bazi trogodišnje provedbe, te se ne smije iskakati izvan okvira koje određuje EU. Za svaku godinu rade se izvedbeni programi.

 

Gospodin Branko Slavica smatra da je za očekivati da će biti problema, no svima nama mora biti opredjeljenje da se Program što kvalitetnije izradi.

 

Gospodin Dragutin Jureša podržava izradu Programa i programskih mjera i smatra da se ne treba bojati jer pčelari će se sami učlanjivati u HPS kada uvide da je to jedini put ka ostvrenju prava i mogućnosti za potore. Nešto slično, ali na županijskoj razini bilo je i u Krapinsko-zagorskoj županiji u provedbi potpora na razini županije, ali su pčelari vrlo brzo shvatili bit.

 

Gospodin Ivica Kuliš smatra da Program treba podržati svim snagam i da se ne treba gubiti snaga na nečlanove HPS-a, te ističe kako na njegovom području nema nikoga koji nije član HPS-a i to mora biti usmjerenje svima, samo kvalitetnim radom s ljudima postiže se i efekt na terenu.

 

Gospodin Arduino Bubola smatra da je vrlo bitno pitanje zainteresirati mlade, pogotovu djecu u školama osnivanjem pčelarskih zadruga u školama, jačati rad s mladima jer je tu budućnost.

Nakon rasprave prijedlog je dan na glasovanje.

 

Zaključak: Jednoglasno se prihvaća odluka da se ide u izradu Programa potpora za pčelarstvo za razdoblje 2011/2013.

 

Ad 5) Donošenje odluke o imenovanju stručnog vijeća pčelarske škole Zagreb.

Uvodno obrazloženje daje predsjednik Martin Kranjec, te daje kronologiju događanja oko i u svezi pčelarske škole, te ističe potrebu da se ovaj problem dovede do kraja , a to je pitanje koje postavljaju mnogi pčelari diljem zemlje.

 

Dopunu u vezi ove točke daje i tajnik HPS-a, te ističe kako je Trgovački sud u Zagrebu uputio zahtjev da se u vezi razrješenja navedene situacije u određenom roku u predmetnom zahtjevu, moraju ispuniti određeni zahtjevi sukladno propisima. Kako je osnivač Pčelarske škole Zagreb HPS mora se dostaviti i dokumentacija koja je temeljem Zakona u javnim ustanovama neophodna da se provedu zakonom propisani postupci.

HPS je sukladno tome u radnim materijalima i u obrazloženju ove točke dao i prijedlog imenovanja stručnog tijela imenovanog od strane osnivača, odnosno HPS-a.

Nakon toga otvorena je rasprava:

Gospodin Ivica Kuliš složio se s prijedlogom koji je dan pod ovom točkom dnevnog reda.

 

Gospodin Martin Kranjec izrazio je žaljenje da se ova točka uopće mora razmatrati, odnosno to pitanje, ali ono što se mora , mora se i adekvatno odraditi.

Pitanje škole bit će usmjereno prema Hrvtskom pčelarskom centru i u sklopu tog centra i ova škola će ostvariti punu afirmaciju.

 

Gospodin Branko Slavica podržava prijedlog koji je dan u materijalima sjednice.

 

Gospodin Martin Kranjec konstatira da je ovo pravno pitanje i da treba udovoljiti zahtjevu Trgovačkog suda, te da HPS kao osnivač mora u tom smjeru i adekvatno reagirati i donijeti traženu odluku.

 

U raspravi su još sudjelovali g. Dario Frangen, g. Vinko Saleta, g. Petar Trogrlić te svojim razmišljanjima, koji su išli u pravcu potvrde prijedloga iz radnog materijala sjednice, konstruktivno pridonijeli raspravi.

Nakon toga ova točka je dana na glasovanje.

 

Zaključak: Jednoglasno se donosi odluka o imenovanju stručnog vijeća pčelarske škole Zagreb, te se imenuju slijedeći: Martin Kranjec – predsjednik HPS-a, Zlatko Tomljanović, dr. vet. med. – predsjednik Stručnog vijeća, mr. sc. Nenad Strižak.

 

Ad 6) Donošenje odluke o pristupanju provedbe III. faze Katastra pčelinje paše.

Kratko obrazloženje ove točke daje predsjednik HPS-a, te s obzirom na to da su u radnim materijalima dobivena obrazloženja ove točke dnevnog reda, nakratko se osvrće na sve do sada odrađene aktivnosti u pogledu Katastra pčelinje paše, njegovu provedbu na terenu po fazama, sukadno namjenskim sredstvima dobivenim od strane resornog ministarstva.

Katastar je završen u 90 postotnom obimu, te i ovim putem ističe potrebu da svi oni koji još nisu dostavili podatke u HPS to učine hitno da se završi i kompletira evidencija pčelara i pčelinjaka. Napomenuo je sve do sada odrađene aktivnosti koje je prema Ugovoru izvršio Botanički zavod, a izvještaji o tome su u privitku radnog materijala. Naredna faza koja je za provesti je monitoring medenja te određivanje boniteta paša. Shodno tome HPS je dao prijedlog da se za potrebe monitoringa medenja, namjenskim sredstvima od strane resornog ministarstva osigura za svaku pojedinu županiju elektronska vaga, sukladno specifikaciji koja je dana u radnim materijalima. Da bi se odradio taj dio posla svaka županija mora odrediti povjerenika, dostaviti njegove osobne podatke te broj mobilnog uređaja, te vrstu pčelinje paše. Navedene podatke dostviti u HPS i to vrlo hitno. HPS će voditi objedinjenu evidenciju monitoringa medenja po svim županijama, temeljem adekvatnog PC programa, a sukladno prema ponudi koju je dala tvrtka „Gorski“ d.o.o.

 

Otvorena je rasprava. U raspravi su sudjelovali:

 

Gospodin Damir Zanoškar upoznaje prisutne sa karakteristikama ponude tvrtke Gorski d.o.o. te sa svime što ponuda za elektronske vage sadrži.

Gospodin Dario Frangen smatra da u ponudi treba ukalkulirati i solarni panel.

 

Gospodin Damir Zanoškar u ime tvrtke „Gorski“ daje obvezu da će se solarni panel dobiti gratis, uz sve navedeno u ponudi.

 

Gospodin Arduino Bubola upitao je u kojem području se može koristiti ta elektronska vaga koja će biti usmjerena na županiju.

 

Gospodin Martin Kranjec istaknuo je činjenicu da se navedena elektronska vaga može koristiti samo na području županije koja je zaduži.

 

Gospodin Vinko Saleta upitao je za mogućnost odgode davanja mišljenja u svezi ove točke dnevnog reda, dok se za područje Požeške županije ne konkretizira upotreba elektronskih vaga koje Požeška županija ima temeljem jednog drugog projekta.

 

Gospodin Martin Kranjec istaknuo je da je ovaj projekt od strane HPS-a, te da projekt što spominje g. Vinko Saleta nema nikakve veze s ovim, iako svi znaju o kojem se porjektu radi, tako da s obzirom na kratkoću vremena danas se mora donijeti adekvatna odluka.

 

Gospodin Zvonimir Pajnić pohvalio je ovu akciju, te se interesira postoji li mogućnost nabave još vaga od strane županija.

 

Gospodin Damir Zanoškar izrazio je potvrdu takvog zahtjeva.

 

Gospodin Kristijan Dubravac dao je prijedlog da se vage postave na mjesto očekivanih paša.

 

Gospodin Dario Frangen istaknuo je činjenicu da su se udruge zagrebačke županije već dogovorile i istaknule povjerenika gdje će vaga biti postavljena.

 

Gospodin Ivica Kuliš smatra da se elektronska vaga za područje Dubrovačke županije treba postaviti na Pelješac.

 

Gospodin Martin Kranjec istaknuo je da mjesto postvljanja elektronske vage određuje svaka županija za sebe.

Nakon toga ova točka daje se na glasovanje.

 

Zaključak: Jednoglasno se prihvaća ponuda tvrtke Gorski d.o.o., te se odobrava plaćanje avansa od 60 posto ukupne cijene ponude, krajnji rok ispostave vaga iz ponude je 30. lipanj 2010. godine, na adresu krajnjeg korisnika, odnosno povjerenika određenog i imenovanog za svaku pojedinu županiju.

 

Ad7). Razno – pitanja i odgovori

Gospodin Vladimir Bilek daje kratke upute za korištenje vaučera, te smjernice na koji način će se vaučeri moći koristiti, te ističe činjenicu da se za sve korake u tome slijedu prate stranice HPS-a gdje će biti objavljene sve informacije bitne za to pitanje.

 

U međuvremenu su članovi NO i Časnog suda napustili mjesto održavanja sjednice kako bi mogli izabrati i imenovati predsjednike.

Gospodin Zvonimir Pajnić istaknuo je da je Evidencija pčelara i pčelinjak uistinu veliki potez, ali da sada problem postaju ljudi koji zloupotrebljavaju takva stečena znanja.

 

Gospodin Martin Kranjec ističe da problemi na terenu postoje pogotovo kod seljenja pčela, te da s terena dolaze informacije da pojedini povjerenici zlorabe svoj status povjerenika, pa čak i udruge koje nastoje zatvoriti svoja područja i čuvati ih kao svoja autonomna, što je protivno Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše jer je njegovim odredbama određena dostupnost svih paša svim zainteresiranim pčelarima. Pravinikom je određeno da je raspolaganje pašama u nadležnosti pčelarskih udruga, ali putem HPS-a, te se ne smije dogoditi da se pašna područja zatvaraju .

 

U raspravi su sudjelovali još gospodin Branko Tomšić koji se osvrnuo na plavi dizel i momenat njegovog korištenja, temeljem upisa u knjižicu vozila prilikom registracije istog za pčelarske potrebe – prijevoz pčela. Upitno je koji je termin povoljniji za pčelare.

 

Sa kratkog zasjedanja vratili su se članovi NO i Časnog suda te dostavili u zapisnik slijedeće. Za predsjednika Nadzornog odbora HPS-a izabran je gospodin Stjepan Brijačak, a za predsjednika Časnog suda izabran je gospodin Marijan Hajak.

 

Sjednica je snimljena za potrebe zapisnika.

 

Nakon toga sjednica je završila s radom u 13 sati i 30 minuta.

 

Zapisnik sačinio:

Tajnik HPS-a

Tomislav Gerić v.r.

 
« Prethodna   Sljedeća »
Pcelarski forum | Novosti | Kontakt

© HPS. Sva prava pridržana.