ZAPISNIK SA SASTANKA UO-A I NO-A HRVATSKOG P╚ELARSKOG SAVEZA 24. 3. 2015
Vedran Lesjak   
╚etvrtak, 16 Travanj 2015
ZAPISNIK , koji je izradio tajnik Saveza Tomislav GeriŠ, sa sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HPS-a odr×ane 24. 03. 2015. godine mo×ete pogledati OVDJE .