ZAPISNIK SA SASTANKA UO-A I NO-A HRVATSKOG P╚ELARSKOG SAVEZA 21. 11. 2015.
Vedran Lesjak   
Srijeda, 23 Prosinac 2015
ZAPISNIK , koji je izradio tajnik Saveza Tomislav GeriŠ, sa sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HPS-a odr×ane 21. 11. 2015. godine mo×ete pogledati OVDJE .