Novosti
arhiva/novosti/images/_def_news.jpg
03.06.2019 Broj:13

Zapisnika sa 65. redovne Skupštine Hrvatskog pčelarskog saveza

Zapisnika sa 65. redovne Skupštine Hrvatskog pčelarskog saveza održane u subotu, 30. ožujka 2019. Zapisnika Vam je dostupan na stranicama HPS_a (Arhiva dokumentacije / Zapisnici )


Zapisnika sa 65. redovne Skupštine Hrvatskog pčelarskog saveza održane u subotu, 30. ožujka 2019. 

Zapisnika Vam je dostupan na stranicama HPS_a  (Arhiva dokumentacije  / Zapisnici )

Zapisnik u izvornom obliku možete preuzeti  na linku: 

Zapisnik (link)