Novosti
arhiva/novosti/images/_def_news.jpg
20.07.2020 Broj:219

Operativni plan larvicidnog i adulticidnog tretmana muha u naselju Jakuševec

Djelatnici tvrtke Adria grupa d.o.o., Zagreb, Heinzelova 53a, 24.07.2020. provest će akciju larvicidnog i adulticidnog suzbijanja muha u naselju Jakuševec


Zagreb, 20.07.2020.
PREDMET: Operativni plan larvicidnog i adulticidnog tretmana muha u naselju Jakuševec
Djelatnici tvrtke Adria grupa d.o.o., Zagreb, Heinzelova 53a, 24.07.2020. provest će akciju larvicidnog i
adulticidnog suzbijanja muha u naselju Jakuševec
Vrsta preparata:
Dimilin SC 15
Insekticid - larvicid za primjenu u javnom zdravstvu, namjenjen za suzbijanje ličinki komaraca i muha
Aktivna tvar: diflubenzuron 2%, regulator razvoja insekata
Piktogram opasnosti : GHS07, GHS09
Aquapy
Insekticid namjenjen suzbijanju gmižućih i letećih insekata
Aktivna tvar: piretrini uključujući kinerine – 30 g/l i piperonil butoksid 150 g/l
Pikogram opanosti: GHS09
Neopitroid alfa
Kontaktni insekticid sa širokim spektrom djelovanja
Aktivna tvar: Alfa- cipermetrin 5,8%
Piktogram opasnosti: GHS08
Metode primjene:
Dimilin SC 15 – - prskanjem direktno na legla muha
Aquapy – hladnim zamagljivanjem zatvorenih prostora
Neopitroid alfa prskanjem na sve površine na kojima se muhe hrane, odmaraju i zadržavaju; u zatvorenim
prostorima to su površine oko prozora i vrata, stropovi, mjesta za odlaganje otpada, na otvorenom prostoru
to su sve površine oko mjesta za odlaganje smeća i otpada, objekti za smještaj i uzgoj životinja
Sektor: Adria multiservis
tel: 01 2359 999; fax: 01 2359 917
info@adria-grupa.hr
_______________________________________________________________________________________
Heinzelova 53a,
10000 Zagreb,
e-mail: adria@adria-grupa.hr
web: www.adria-grupa.hr
MB: 1759906, OIB: 06637660960
Ekipa u sastavu:
1. Damjan Radulović 099/226-5545
2. Maja Sertić
3. Bruno Tomljenović
4. Trpimir Gerić 099/2551-599
Sa štovanjem,
Josip Palaversa, univ. mag. med. vet.
Voditelj DDD odjela