Novosti
arhiva/novosti/images/_def_news.jpg
23.07.2020 Broj:224

Suzbijanje proljetnih vrsta komaraca

OPERATIVNI PLAN – Suzbijanje proljetnih vrsta komaraca (krilatica) na registriranim i neregistriranim površinama (27.07.2020. - nadoknada odgođenog termina radi vjetra)


 d.o.o.za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
Porečka 11; Zagreb 10 000,
OIB: 72667678548 MB: 1281003
IBAN: HR5523400091110238638
IBAN: HR8624070001100663422
___________________________________________________________________________
e-mail: sanitarna.sluzba@ideko.hr , tel: 01/2371-837 ili 01/2452-791 fax: 01/2371-828
e-mail: administracija@ideko.hr, tel: 01/2452-790, fax: 01/2452-780
www.ideko.hr
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Odjel za zdravstvenu ekologiju
Šubićeva 38, Zagreb
Predmet: OPERATIVNI PLAN Suzbijanje proljetnih vrsta komaraca (krilatica) na
registriranim i neregistriranim površinama
(27.07.2020. - nadoknada odgođenog termina radi vjetra)
Poštovani,
Na temelju preuzetih obveza iz
II. Godišnjeg Ugovora za uslugu preventivne i obavezne
preventivne dezinsekcije na području Grada Zagreba broj 286/2020, Ur.br.:251-26-
31/003-20-10 KLASA: 400-01/18-010-1014
a sukladno Programu mjera i Provedbenom
planu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada
Zagreba za 2020. godinu
, tvrtka ID EKO d.o.o. kao ovlašteni izvršitelj dostavlja Vam ovaj
Operativni plan kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca.
? Planirane aktivnosti
Planira se provesti suzbijanje komaraca (odrasle jedinke) na registriranim žarištima krilatica
(ciljanim područjima) na kojima je izmjerena povećana brojnost komaraca prema nalazima
uzorkovanja te je zabilježen povećani broj pritužbi građana na pojavu komaraca.
Suzbijanje komaraca planira se provesti hladnim ULV zamagljivanjem, u ranim jutarnjim satima,
insekticidima odobrenim od Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja RH za
primjenu u naseljenim područjima.
? Opis tehnološke primjene sa popisom sredstava i opreme koja će se koristiti
Suzbijanje krilatica – adulticidni tretman vršiti ćemo u naseljenim područjima hladnim zamagljivanje
koristeći ULV strojeve (MOBILSTAR E).
Sredstvo: NEOPITROID PREMIUM, piretroidni insekticidi (SINTETSKI PIRETRIN), kojeg ćemo
primijeniti prikladnim uređajima. Kao otapalo koristiti će se voda.
d.o.o.za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
Porečka 11; Zagreb 10 000,
OIB: 72667678548 MB: 1281003
IBAN: HR5523400091110238638
IBAN: HR8624070001100663422
___________________________________________________________________________
e-mail: sanitarna.sluzba@ideko.hr , tel: 01/2371-837 ili 01/2452-791 fax: 01/2371-828
e-mail: administracija@ideko.hr, tel: 01/2452-790, fax: 01/2452-780
www.ideko.hr
? Popis površina i prostorni i vremenski raspored aktivnosti:
Suzbijanje krilatica planiramo provesti u razdoblju:
od 27.07.2020., u ranojutarnjem terminu od 04:00 do 06:00 sati prema niže navedenom
rasporedu:
27.07.2020. (ponedjeljak)
? RETKOVEC
Ograničeno: Čulinečka cesta, ul.kneza Branimira, Dubovečka ul., Avenija Dubrava
? RESNIK - Ulice naselja Resnik
? Obavijesti građanima i pčelarima
Pozivaju se građani da bez potrebe ne izlaze na ulicu u vrijeme zamagljivanja, a
naročito se to odnosi na osjetljivije osobe kod kojih bi preparati koji se koristi mogao
izazvati iritaciju dišnih putova.
Ukoliko na obuhvaćenom području postoje pčelari drže košnice, umoljavamo iste da
pčelama onemoguće izlaz iz košnica na dan suzbijanja komaraca.
Napomena: U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH PRILIKA TIJEKOM PLANIRANIH AKCIJA,
ISTE ĆEMO OBUSTAVITI I OBAVITI U PRVOM MOGUĆEM POVOLJNOM TERMINU, O
ČEMU ĆEMO PRAVODOBNO POSLATI OBAVIJESTI.
? Popis djelatnika koji će biti zaduženi za izvršenje planiranih aktivnosti
Na poslovima suzbijanja komaraca biti će angažirani sljedeći djelatnici:
Dario Baranašić, dr. med. vet.
Damir Mustapić, sanit. teh. ( 091/3698-750 )
Nikola Pažin, sanit. teh.
Hrvoje Ljubanović, sanit. teh.
Valentina Bahunek, dipl. sanit. ing.
Ivan Kalčićek mag. agr. ing.
Kristijan Čoko sanit. teh.
Luka Martinović sanit. teh.
Kontakt osoba:
Petra Mustapić, dipl.ing.univ.spec. (01 2452 791)
Adriana Leonhardt, sanit.teh. (01 2371 837)
d.o.o.za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
Porečka 11; Zagreb 10 000,
OIB: 72667678548 MB: 1281003
IBAN: HR5523400091110238638
IBAN: HR8624070001100663422
___________________________________________________________________________
e-mail: sanitarna.sluzba@ideko.hr , tel: 01/2371-837 ili 01/2452-791 fax: 01/2371-828
e-mail: administracija@ideko.hr, tel: 01/2452-790, fax: 01/2452-780
www.ideko.hr
S poštovanjem,
ID EKO d.o.o.
Petra Mustapić dipl. ing. univ. spec.
U Zagrebu, 23.07.2020. godine
Na znanje:
1. Grad Zagreb, GU za zdravstvo, Odjel za zdravstvenu ekologiju, Dr. sc. Dragan Grubiša, dipl.ing.kem.teh.
2. Zavod za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“, Mr.sc. Ana Klobučar, prof.biol.
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje
4. Pčelari
5. Dnevni i radijski tisak
6. Arhiva, ovdje