Novosti
arhiva/novosti/komarac-mala.gif
31.07.2020 Broj:233

Suzbijanje komaraca na području općine Rugvica

Suzbijanje komaraca na području općine Rugvica dana 06.08.2020. -07.08.2020.


EKO-DERATIZACIJA d.o.o.

za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju

HR-10 000 ZAGREB

Črnkovečka 9a

Matični broj: 1270109                                                                                                       

OIB: 38001831721

e-mail: eko-deratizacija@zg.t-com.hr                                               

IBAN : HR4724020061100429359             

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

                                                                             OPĆINA RUGVICA

                                                                             Trg Josipa Predavca 1

Rugvica

 

 

Predmet: OPERATIVNI PLANSuzbijanje komaraca na području općine Rugvica dana  06.08.2020. -07.08.2020.

 

 

Poštovani,

 

 

       Sukladno preuzetim obvezama na temelju Ugovora  tvrtka EKO-DERATIZACIJA d.o.o. kao ovlašteni izvršitelj dostavlja Vam ovaj Operativni plan kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca (adulticidni  tretman).

 

?  Planirane aktivnosti

Planira se provesti suzbijanje komaraca (odrasle jedinke) na području naselja općine Rugvica.

Suzbijanje komaraca –krilatica planira se provesti hladnim ULV zamagljivanjem u ranim jutarnjim satima insekticidima odobrenim od Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja RH za primjenu u naseljenim područjima.

 

?  Popis površina i prostorni i vremenski raspored aktivnosti:

Suzbijanje krilatica planiramo provesti:

 

06.08.2020. (ČETVRTAK ), u ranojutarnjem terminu  od 05:00 do 07:00 sati.

prema niže navedenom rasporedu:

I          Općina Rugvica

Naselja: Prevlaka, Oborovo, Preseka Oborvska, Novaki Oborovski

 

II.        Općina Rugvica

Naselja:   Črnec Rugvički, Črnec Dugoselski, Donja Greda, Obedišće Ježevsko,Ježevo .

 

III.        Općina Rugvica

Naselja  : Rugvica, Okunščak,Dragoiščka

   07.08.2020. ( PETAK  ) u ranojutarnjim terminu  od 5:00 do 7:00 sati

I.              RUGVICA

Naselja :   Nart Savski, Jalševec Nartski, Struga Nartska, Novaki Nartski,      

 

II.             RUGVICA

  Naselja   :   Čista Mlaka, Otok Nartski, Trstenik Nartski,       

                                           

III. RUGVICA

     Naselja      :    Svibje, Otok Svibovski, Sop, Hruščica

 

?  Opis tehnološke primjene sa popisom sredstava i opreme koja će se koristiti

Suzbijanje krilatica – adulticidni tretman vršiti ćemo u naseljenim područjima hladnim zamagljivanjem koristeći ULV strojeve (MOBILSTAR E).

Sredstvo: NEOPITROID PREMIUM (sintetski piretrin)), kojeg ćemo primijeniti prikladnim uređajima. Kao otapalo koristiti će se voda.

 

 

?  Obavijesti građanima i pčelarima

Pozivaju se građani da bez potrebe ne izlaze na ulicu u vrijeme zamagljivanja, a naročito se to odnosi na osjetljivije osobe kod kojih bi preparati koji se koristi mogao izazvati iritaciju dišnih putova.

Ukoliko na obuhvaćenom području postoje pčelari drže košnice, umoljavamo iste da pčelama onemoguće izlaz iz košnica na dan suzbijanja komaraca.

 

U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH PRILIKA TIJEKOM PLANIRANIH AKCIJA, ISTE ĆEMO OBUSTAVITI I OBAVITI U PRVOM MOGUĆEM POVOLJNOM TERMINU, O ČEMU ĆEMO PRAVODOBNO POSLATI OBAVIJESTI.

 

 

                      S poštovanjem,

 

ZAGREB, 31.07.2020. godine

 

Stjepan Presnec, direktor                                                                                   

EKO-DERATIZACIJA d.o.o.

                                                                                    

Na znanje:

01.   Općina Rugvica

02.   Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

03.   Pčelari

04.   Mediji

05.   Arhiva, ovdje