Novosti
arhiva/novosti/komarac2.jpg
18.06.2021 Broj:361

SUZBIJANJE KOMARACA U ZAGREBU, OPĆINAMA CERNA, MARTINSKA VES I GORNJI KNEGINEC

Slijedećih dana obavljati će se suzbijanje komaraca u navedenim mjestima.


http://pcela.hr/arhiva/pdf/1-grad-zagreb.pdf

http://pcela.hr/arhiva/pdf/2-Grad-Zagreb-Sesvete.pdf

http://pcela.hr/arhiva/pdf/3-martinska-ves.pdf

http://pcela.hr/arhiva/pdf/4-Op%C4%87ina-Cerna.PDF

http://pcela.hr/arhiva/pdf/5-gornji-kneginec.pdf