Novosti
arhiva/novosti/apprrr.gif
30.08.2023 Broj:735

SUTRA JE ZADNJI DAN ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA MJERU 6.

U nastavku pročitajte pojašnjenje vezano uz podnošenje zahtjeva za Mjeru 6. gdje pčelari mogu dobiti do 3 eura po pčelinjoj zajednici. 31. kolovoz je zadnji dan za predaju zahtjeva.


Način podnošenja zahtjeva /pojašnjenje

Pčelari, podnositelji koji su evidentirani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava odnosno posjeduju matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) dužni su Zahtjev za Mjeru 6. popuniti putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

 

Nakon podnošenja ZAHTJEVA u Agronet aplikaciji popunjen ZAHTJEV potrebno je isprintati, potpisati i dostaviti APPRRR-u zajedno sa sljedećim Izjavama:

- IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-IMAJU-povezane-subjekte

 

-IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-NEMAJU-povezane-subjekte

 

Izjavu o povezanim subjektima podnositelj zahtjeva dostavlja jednu ovisno je li podnositelj zahtjeva ima ili nema povezane subjekte!!

 

IZJAVA o primljenim potporama (obavezna za sve podnositelje zahtjeva)

 

ZAHTJEV je potrebno popuniti, ovjeriti i dostaviti s prilozima (prilozi: jedna od Izjava o povezanim subjektima i Izjava o primljenim potporama)  preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d,     10 000 Zagreb, s naznakom: „Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima biljne i stočarske proizvodnje“ u razdoblju od 5. do 31.8.2023.

 

Podnositelji zahtjeva Mjere 6., a koji nemaju pristup AGRONET zaštićenoj mrežnoj aplikaciji podnose Zahtjev na obrascu »Zahtjeva za potporu Mjeru 6« s prilozima (prilozi: jedna od Izjava o povezanim subjektima i Izjava o primljenim potporama)  preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu APPRRR-a.

 

Napomena: Zahtjeve obavezno potpisati i navesti datum.