idp:376 Udruge Hrvatskog pčelarskog saveza

Udruga

Osnovni podaci o udruzi


Osnovni podaci o udruzi

Opis Podatak
Id broj 376
Naziv PČELARSKA UDRUGA KADULJA
Skraćeni naziv
OIB 68029010561
Županija 17 - SPLITSKO-DALMATINSKA
Sjedište MAKARSKA
Kontakt 091/5303 337
Predsjednik MATKO KUNAC
Kontakt predsjednika 091/5303 337
E-mail matko.kunac@gmail.com