Novosti
arhiva/novosti/mps-logo.gif
11.04.2020 Broj:164

COVID-19 I SIGURNOST HRANE

DG SANTE (European Commission - Directorate-General for Health and Food Safety) je 8. travnja 2020. objavio dokument PITANJA I ODGOVORI COVID 19 I SIGURNOST HRANE kao uputu i pojašnjenje oko najvažnijih pitanja vezanih uz sigurnost hrane u vrijeme pandemije izazvane korona virusom (SARS-CoV-2) i širenja COVID-19 bolesti kod ljudi.


DG SANTE (European Commission – Directorate-General for Health and Food Safety)  je 8. travnja 2020. objavio dokument PITANJA I ODGOVORI COVID 19 I SIGURNOST HRANE kao uputu i pojašnjenje oko najvažnijih pitanja vezanih uz sigurnost hrane u vrijeme pandemije izazvane korona virusom (SARS-CoV-2) i širenja COVID-19 bolesti kod ljudi.

https://www.savjetodavna.hr/2020/04/10/covid-19-i-sigurnost-hrane/