Kalendar događaja

Kalendar događanja



Međunarodni pčelarski sajam u Gudovcu

Drugi vikend u veljači

Gudovac, Bjelovar



Dani meda u Topuskom “Zlatna pčela

Treći vikend u veljači

Terme Topusko



Dani meda u Pazinu

Zadnji vikend u veljači

Pazin



Pčelarski dani u Vinkovcima

Treći vikend u ožujku

Vinkovci



Svjetski dan pčela

20. svibnja

Zagreb


Međunarodni pčelarski sajam – Dalmatina

Drugi vikend u studenom

Split

Dani meda u Zagrebu

Studeni

Zagreb