Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
18.02.2020 Broj:118

Trebaju li pčelarska vozila imati natpis - PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE?

Radi učestalih pitanja pčelara, trebaju li pčelarska vozila imati natpis - PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE, odgovor smo zatražili u Centru za vozila Republike Hrvatske a njihovo tumačenje prenosimo u cijelosti.


Vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza i cestovnog prijevoza za vlastite potrebe moraju, uz uvjete određene drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama i registracija cestovnih motornih vozila, ispunjavati posebne uvjete koji se odnose na izgled, starost, uređaje i opremu vozila, a što je regulirano Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine broj 41/18. i 98/19.)

Ovaj se Zakon što se tiče prijevoza tereta primjenjuje na javni prijevoz tereta i prijevoz tereta za vlastite potrebe vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg, a čiji su vlasnici ili korisnici fizičke osobe – obrtnici ii pravne osobe.

Dakle ovaj se Zakon ne primjenjuje na prijevoz tereta za vlastite potrebe vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg, kao niti na vozila kojima se obavlja prijevoz za osobne potrebe.

Gore navedeni posebni uvjeti propisani su pak Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine broj 50/18. i 56/19, dalje: Pravilnik).

U članku 17. Pravilnika propisano je da teretno vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vratima vozila

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe, a visina slova ne smije biti manja od 30 mm i

– imati vanjske površine vozila neoštećene ili uredno sanirane.

 

Pitanje koje se nameće odnosi se na to, koja vozila sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila (Narodne novine, broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13) može imati namjenu pčelarsko vozilo. Naime sukladno članku 2. ovog Pravilnika pčelarsko vozilo može biti samo ono vozilo:

-        koje je razvrstano u jednu od kategorija N1, N2, N3, O2, O3 i O4, sukladno propisu o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama,

-        koje je namijenjeno ili konstrukcijski prilagođeno isključivo za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica s pripadajućom opremom) te se njime ne smije prevoziti nikakav drugi teret,

-        čiji je vlasnik ili korisnik temeljem ugovora o leasingu, pčelar upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka kao seleći pčelar sukladno propisu o držanju pčela i katastru pčelinje paše te ima najmanje 30 pčelinjih zajednica o čemu posjeduje važeću Potvrdu koju je dužan predočiti prilikom registracije ili produljenja roka važenja prometne dozvole pčelarskog vozila.

Kao što je već navedeno, istaknut natpis PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE moraju imati samo teretna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg, a čiji su vlasnici odnosno korisnici fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe, zbog čega samo pčelarska vozila kategorije N2 i N3 čiji su vlasnici ili korisnici pčelari registrirani kao fizičke osobe - obrtnici ili kao pravne osobe moraju imati istaknut natpis PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE.

Ukoliko je pčelar fizička osoba, a ne fizička osoba - obrtnik ili pravna osoba iako je upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka kao seleći pčelar sukladno propisu o držanju pčela, ne mora imati istaknut natpis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vratima vozila, budući obavlja prijevoz za osobne potrebe što  je naziv za nekomercijalni prijevoz osoba ili tereta koji nenaplatno obavlja fizička osoba isključivo za svoje potrebe, odnosno za potrebe članova/članica svoje uže obitelji, vozilom koje ima u vlasništvu ili koje koristi na temelju ugovora o zakupu/leasingu ili po nekoj drugoj pravnoj osnovi.