Prijava i registracija

Prijava

Prijava člana na Web

Prijava

Prijavom na Web članovi mogu pregledavati vijesti i novosti namijenjene članovima. Povjerenici mogu unositi podatke o pčelinjacima i sl. Korisničko ime i lozinku za ulazak članovi mogu dobiti registracijom.

Registracija


Članovi Hrvatskog pčelarskog saveza mogu se sami registrirati.
Korisničko ime i lozinku za ulazak na stranice možete dobiti e-mailom ukoliko ste registrirani član HPS-a.
Registraciju možete izvršiti putem web forme, klikom na REGISTRACIJA.
Napomena:

Podaci Vam se šalju e-mailom, ukoliko niste primili e-mail, provjerite u datoteku "Spam" u Vašoj e-pošti.