Novosti
arhiva/novosti/zzzagimed.jpg
10.08.2020 Broj:240

ZZZAGIMED 2020 - JAVNI POZIV

Pčelarsko društvo Zagreb u suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, uz medijsku potporu Hrvatskog pčelarskog saveza, organizira 16. Međunarodno natjecanje pčelara u kvaliteti meda - pod nazivom Zzzagimed 2020.


Pčelarsko društvo „Zagreb“ u suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, uz medijsku potporu Hrvatskog pčelarskog saveza, organizira 16. Međunarodno natjecanje pčelara u kvaliteti meda – pod nazivom „Zzzagimed 2020.“

 Poštovane pčelarke i pčelari, znamo da je svaki pčelar ponosan na svoje pčele i med zato vas pozivamo da se pridružite našem ocjenjivanju kvalitete meda kako bi potvrdili kvalitetu vaše pčelarske prakse i rada vaših pčela.

 Na natjecanje se mogu prijaviti svi zainteresirani pčelari iz RH i inozemstva s medom iz vlastite proizvodnje koji nije stariji od jedne godine, te ga na zalihama ima najmanje 25 kg.

Za jedan uzorak potrebno je dostaviti dvije staklenke volumena 370 ml, punjene s po 450 grama meda. Staklenke moraju biti napunjene do donjeg djela grla (nikako do vrha) i zatvorene novim metalnim poklopcem. Med ne smije biti kristaliziran, mora biti procijeđen i bez trunja. Udio vlage u medu ne smije biti veći od 20%.

Naljepnica (etiketa) na staklenkama mora sadržavati čitko ispisane sljedeće podatke: ime i prezime pčelara, točna adresa, broj telefona, e-mail adresa (ako posjedujete), vrsta meda, rok upotrebe ili „L“ (LOT ), neto masa i država porijekla – za uzorke iz inozemstva.

Za jedan uzorak plaća se kotizacija od 150,00 kn, a za svaki sljedeći uzorak istog pčelara po 100,00 kn. Uz uzorke meda poslane poštom priložiti kopiju uplatnice.

Uzorci meda mogu se dostaviti osobno ili poštom od: 01. 09 - 01.10.2020. na adresu: Informatička oprema d.o.o. I. B. Mažuranić 70. 10000 Zagreb ili se dogovoriti sa voditeljem projekta Nedeljkom Mazulom na br. mob. 0989409495 za preuzimanje meda. Također med se može predati i  osobno u prostorijama PDZ-u Našička 16.

Iznos kotizacije plaća se prilikom predaje uzoraka ili na: ž.r. PD Zagreb, IBAN broj: HR 3623600001101460330, s naznakom: za Zagimed 2020.

Ocjenjivanje pristiglih uzoraka, vršit će se temeljem Pravilnika za ocjenjivanje meda – za potrebe priredbe Zzzagimed, Pčelarskog društva Zagreb. Pogledati se može na: www.pdz.hr.

 Uredno pristigle uzorke meda, s plaćenom kotizacijom, preuzima Komisija za ocjenjivanje urednosti i šifriranje uzoraka. Fizikalno-kemijska analiza pristiglih uzoraka obavit će se na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, do 30.10.2020. Organoleptičko ocjenjivanje obavit će se također na PBF-u, od strane educiršanih ocjenjivača s višegodišnjim iskustvom.

UO PDZ