Novosti
arhiva/novosti/logo_za_novost.png
14.09.2020 Broj:275

OTVOREN NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIKA HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA

Sukladno članku 37. Statuta Hrvatskog pčelarskog saveza i Sistematizacije radnih mjesta, Upravni odbor Hrvatskog pčelarskog saveza raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto tajnika.


Sukladno članku 37. Statuta Hrvatskog pčelarskog saveza i Sistematizacije radnih mjesta, Upravni odbor Hrvatskog pčelarskog saveza raspisuje natječaj za prijem u radni odnos jednog djelatnika na određeno vrijeme, na rok od šest mjeseci  s mogućnošću produljenja ugovora, te mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa na radno mjesto

 

                                 TAJNIK SAVEZA m/ž 

Kandidati koji se natječu moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • VSS pravni, ekonomski, veterinarski  ili agronomski fakultet,

 • najmanje 5 godina radnog staža,

 • najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećem mjestu,

 • dobre organizacijske i komunikacijske vještine,

 • izražena sklonost timskom radu,

 • poznavanje rada na računalu,

 • znanje barem jednog stranog jezika, (prednost engleski ili njemački)

 • vozačka dozvola B kategorije (poželjna mogućnost korištenja vlastitog automobila u službene svrhe).

   

  Obavezna dokumentacija:

 • prijava na natječaj,

 • životopis (CV)

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),

 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,

 • dokaz o radnom iskustvu na rukovodećem mjestu s navedenim vremenskim razdobljem kad je kandidat obavljao odgovarajući posao (potvrda bivšeg poslodavca ili preslika ugovora o radu, preslika rješenja o izboru na izbornu dužnost),

 • preslika važeće vozačke dozvole.

 • Potvrda o nekažnjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

   

Probni rok je 60 dana.

Rok za prijavu: do 30. rujna 2020. godine

Kandidati koji ispune sve uvijete natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijave s obaveznom dokumentacijom podnose se do 30. rujna 2020. godine, u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ, Pavla Hatza 5/III, 10000 Zagreb s naznakom: »ZA NATJEČAJ«.

 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Poslodavac zadržava pravo da ne odabere niti jednog kandidata i / ili poništi ovaj oglas.

                                                                      

Upravni odbor Hrvatskog pčelarskog saveza

                                                                                   Predsjednik: Željko Vrbos