Novosti
arhiva/novosti/apprrr.gif
31.03.2021 Broj:325

20. TRAVNJA - ZADNJI DAN ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA POTPORE U 2021. GODINI

Sukladno Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine NN 115/2019 (27.11.2019.), rokovi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje potpora po Nacionalnom pčelarskom programu su sljedeći:


Sukladno Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine NN 115/2019 (27.11.2019.), rokovi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje potpora po Nacionalnom pčelarskom programu su sljedeći:

 

? 20. 4. 2021. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

? Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja.

Korisnicima se omogućava povrat maksimalno do 80 % prihvatljivog troška, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:

a) 35.000 kuna za pčelare koji imaju od 30-80 košnica,

b) 50.000 kuna za pčelare koji imaju od 81-200 košnica i

c) 75.000 kuna za pčelare koji imaju od 201 i više košnica.

Korisnici mjere su pčelari upisani i ažurirani u Evidenciji najmanje dvije godine uključujući tekuću godinu podnošenja zahtjeva

- pčelari koji imaju evidentirano u Evidenciji pčelara i pčelinjaka manje od 30 košnica NEMOGU  sudjelovati u ovoj mjeri

 

? 20. 4. 2021. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

? Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze

Mjerom Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze sufinancira se nabava odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumnog šećera.

Korisnici mjere su konvencionalni i ekološki pčelari.

Potpora za mjeru može se ostvariti prema broju pčelinjih zajednica upisanih u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za nabavu:

a) VMP-a

b) VMP-a i kiselina

c) VMP-a i konzumnog šećera ili

d) VMP-a, kiselina i konzumnog šećera.

 

Potpora za kiseline kao i za konzumni šećer može se ostvariti samo ako je korisnik zatražio i ostvaruje pravo na potporu za VMP. Maksimalni iznos potpore po pčelinjoj zajednici iznosi:

a) 30,00 kuna za konvencionalne pčelare i

b) 50,00 kuna za ekološke pčelare.

 

Maksimalni iznos potpore za kiseline i/ili za konzumni šećer može činiti najviše 50 % iznosa potpore i ne može biti veći od iznosa potpore koji je ostvario za VMP. 

Ako je korisnik ostvario manje od 50 % maksimalnog iznosa potpore za VMP, u istom omjeru ostvaruje pravo na potpore za kiseline i/ili konzumni šećer.

 

- 20. 4. 2021. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:                

? Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara

Podmjera A), korisnicima se omogućava povrat maksimalno do 80 % prihvatljivog troška, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:

a) 1 – 15 košnica, 3.000,00 kuna,

b) 16 – 30 košnica, 10.000,00 kuna,

c) 31 – 50 košnica, 20.000,00 kuna,

d) 51 – 100 košnica, 35.000,00 kuna,

e) 101 – 300 košnica, 50.000,00 kuna,

f) 301 i više košnica, 75.000,00 kuna,

 

– 31. 5. 2021. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

? Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara

Podmjera B) stručna predavanja/radionice i  edukacija pčelara. korisnicima se omogućava povrat maksimalno do 90 % prihvatljivog troška, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:

– za stručna predavanja održana u okviru tekuće pčelarske godine:

- registriranoj udruzi pčelara, 10.000,00 kuna,

- županijskom savezu pčelara, 30.000,00 kuna,

- za edukaciju pčelara po programima u trajanju od minimalno 20 sati po završenom pojedinačnom stupnju edukacije, 2.000,00 kuna.

Korisnici podmjere a) i b) su pčelari neprekidno upisani i ažurirani u Evidenciji najmanje dvije godine uključujući tekuću godinu podnošenja zahtjeva.

 

? 15. 7. 2021. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

? Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost

Mjerama za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost sufinancira se:

a) ispitivanje kvalitete meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla za najviše tri uzroka meda prema jednom ili više sljedećih parametara po uzorku: – udio vode – električna vodljivost – količina hidroksimetilfurfurala (HMF) – aktivnost dijastaze – melisopalinološka i – senzorska analiza.

b) ispitivanje kvalitete drugih pčelinjih proizvoda utvrđivanjem kvalitete prema jednom ili više sljedećih parametara za najviše 3 uzorka istog proizvoda, po uzorku:

– pčelinji vosak: patvorine

– pelud: suha tvar, sadržaj bjelančevina

– propolis: suha tvar u tinkturi

– matična mliječ: 10-HDA, mikrobiološka slika

– pčelinji otrov: melitin, bjelančevine.

 

c) ispitivanje ostataka kontaminanata u medu za najviše 3 uzorka prema jednom ili više sljedećih parametara:

– teški metali (po metalu): 1. olovo 2. kadmij ili 3. živa

– ostaci pesticida

– ostaci veterinarskih lijekova (sulfonamidi i kloramfenikoli).

 

Korisnici mjere su pčelari, pčelarske udruge, županijski savezi pčelara te HPS.

 

Pčelar ima pravo na sufinanciranje ispitivanja po tri uzorka iste vrste proizvoda u okviru jedne pčelarske godine. Slanje uzoraka za ispitivanje može biti:

– samostalno od strane pčelara i

– preko udruge pčelara, županijskog saveza pčelara ili HPS-a.

 

Mjerom se sufinancira  maksimalno do 90 % prihvatljivog troška ispitivanja po uzorku.

 

Prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku u mjerama Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara i Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja iznosi 1.000,00 kuna, što znači ukoliko predate zahtjev s premalim iznosom tražene i po stavkama prihvatljive potpore, zahtjev je odmah neprihvatljiv.

·         Uz popunjen ORIGINAL zahtjeva za pojedinu mjeru u Agenciju za plaćanja treba dostaviti i KOPIJU RAČUNA, a prije nego što račun kopirate na originalnom računu kemijskom olovkom trebate napisati „NPP 2021”, tek ga potom treba kopirati, kopija pritom mora biti jasno čitljiva. Račun obavezno treba sadržavati ime, prezime i OIB pčelara.

·         Svi podnositelji zahtjeva dužni su čuvati kopiju obrasca i originalni račun pet godina.

·         U slučaju da su računi pisani na jeziku koji nije hrvatski, Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da korisnik priloži i prijevod navedenih dokumenata ovjeren kod sudskog tumača.

·         Ekološki pčelari dužni su zahtjevu priložiti i presliku važećeg certifikata o ekološkoj proizvodnji.

·         Pripazite na točnost podataka u obrascu zahtjeva i dostavu svih priloga propisanih pravilnikom.

 

Korisnici mjera Racionalizacija troškova selećeg pčelarstva i Tehnička pomoć pčelarima dužni su voditi OBRAZAC EVIDENCIJE O SUFINANCIRANIM POMAGALIMA, PRIBORU I OPREMI i čuvati ga pet godina.


Popis opreme je u prilogu Pravilnika, kao i obasci te se mogu naći na stranica APPRRR-a..

 

Ako zbroj svih odobrenih zahtjeva po mjeri za potporom premaši Programom predviđena novčana sredstva za tu mjeru, proporcionalno će se smanjiti odobreni iznosi za isplatu potpore.

OPG nije uvjet za ostvarivanje prava na potpore iz NPP-a.

 

Poštovani pčelari člankom je naglasak stavljen isključivo na krajnje rokove predaje obrazaca za pojedine mjere sukladno Pravilniku o provedbi mjera NPP-a za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Svaki podnositelj slanjem zahtjeva prema APPRRR-u na sebe preuzima odgovornost upoznati se s uvjetima i odredbama propisanih Pravilnikom prije slanja samog zahtjeva.

 

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom predaju se isključivo Agenciji za plaćanja, osobno ili  poštom preporučeno s povratnicom na adresi:

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,

ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10 000 ZAGREB

 

Pravilnik i obrasce svakako potražite i pročitajte na: https://www.apprrr.hr/pcelarstvo/

 

U slučaju nejasnoća obratite se na vrijeme djelatnicima APPRRR-a putem telefona ili elektronskom poštom jer žalbe i reklamacije nakon isteka propisanih rokova neće biti uvažene:                                                       

E-mail: info@apprrr.hr

Tel:     01/6002-887

            01/6002-775

            01/6002-777

            01/6002-754

            01/6002-765