Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
24.03.2023 Broj:679

INICIJATIVA ZA IZMJENU PRAVILNIKA O UNIFLORNOM MEDU

U prostorijama Hrvatskog pčelarskog saveza 22. ožujka 2023. godine održan je prvi sastanak Povjerenstva za pokretanje izmjena Pravilnika o uniflornom medu.


Hrvatski pčelarski savez je na zadnjoj sjednici Upravnog odbora održanoj dana 23. veljače 2023. godine u Zagrebu donio odluku o pokretanju inicijative izmjene pravilnika o uniflornom medu (NN 129/2009, NN 141/2013) prema Ministarstvu poljoprivrede.

 

Razlozi zbog kojih je pokrenuta ova inicijativa tiču se sve većih problema oko deklariranja meda te smatramo da postoji prostor, izazvan klimatskim promjenama, da se razmotri mogućnost korekcija i izmjena nekih propisanih parametara, a za koje opravdano smatramo da su u nastalim uvjetima proizvodnje ne primjenjivi, vodeći pri tome računa da se ne ugrozi sama kvaliteta koju zagovaramo.

 

U radu Povjerenstva sudjelovali su:

 •          prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, Sveučilište Josip Juraj Strossmayera u Osijeku Prehrambeno tehnološki fakultet
 •          prof. dr. sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet
 •          izv. prof .dr.sc. Lidija Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 •          doc. dr. sc. Blanka Bilić Rajs, Sveučilište Josip Juraj Strossmayera u Osijeku Prehrambeno tehnološki fakultet
 •          dr. sc. Barbara Stjepanović, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar
 •          Dijana Mišetić Ostojić prof., Veterinarski zavod Rijeka
 •          Željko Hrg Matušin, mag. ing. agr., HAPIH Križevci
 •          doc. dr. sc. Saša Prđun, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 •          dr. sc. Dario Lasić, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar
 • prof. dr. sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • izv. prof. dr. sc. Dražen Lušić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 •           izv. prof. dr. sc. Ivana Flanjak, Sveučilište Josip Juraj Strossmayera u Osijeku Prehrambeno tehnološki fakultet
 • Dr. sc. Gordana Hegić, Hrvatsko apiterpijsko društvo
 • g. Stanko Čuljak, dopredsjednik Saveza.