Novosti
arhiva/novosti/mps-savez.gif
14.07.2023 Broj:724

ANKETA O PROIZVODNJI MEDA U 2022. GODINI.

Ministarstvo poljoprivrede je izradilo Anketu o proizvodnji meda u 2022. godini koja je dostupna svim pčelarima na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede.


U skladu s Prilogom V. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1475 ?d 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja informacija za praćenje i evaluaciju, Republika Hrvatska obvezna je dostavljati Europskoj komisiji proizvodne i tržišne podatke vezane uz proizvodnju meda.

U skladu s navedenim, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo Anketu o proizvodnji meda u 2022. godini koja je dostupna svim pčelarima na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede na poveznici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhi_G7KRhPakbk4DMQqPAQCl81dAw3E2XvMt22WUsOq7Q-PA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Anketa je anonimna i služi isključivo u svrhu izvještavanja Europske komisije.

Molimo Vas da informirate udruge članice Hrvatskog pčelarskog saveza o objavljenoj anketi te ih animirate da u što većem broju ispune anketni upitnik kako bi uzorak bio reprezentativan i prikupljeni podaci bili reprezentativni u davanju vjerodostojne slike hrvatske pčelarske proizvodnje, obzirom da se na istim podacima temelji udio dodijeljenih sredstava od strane Europske komisije za sektorske intervencije u pčelarstvu u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. godine.

Anketa će biti dostupna za popunjavanje do 11. kolovoza 2023. godine.

 

S poštovanjem,

 

Ravnatelj

Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane

                                                                                                                                          Doc.dr.sc. Zdravko Barać